Toimitilojen kehittäminen

Toimitilat ja myös koulutilat ovat poikkeuksellisen kiivaassa muutoksessa. Taloudellisten näkökohtein ohella takana on vahva ymmärrys siitä, että tiloilla on suuri merkitys käyttäjilleen. Esimerkiksi toimitilojen odotetaan ohjaavan työskentelytapaa, edistävän ihmisten kanssakäymistä ja vaikuttavan työntekijöiden hyvinvointiin. Tämä on totta, tilat luovat kehyksen kaikelle tälle. Tilat ovat fyysisen, sosiaalisen, toiminnallisen ja nyt myös virtuaalisen muodostama saumaton kokonaisuus. Samalla tilat viestivät kävijälle yrityksen hengestä ja imagosta. Näistä syistä voidaan puhua myös tilajohtamisesta, vaikuttamisesta kaikkiin osaelementteihin tilajärjestelyjen kautta.

Niinpä tiloja ei tulekaan suunnitella muotitrendien ja pintavaikutelmien mukaan, vaan tavoitteena tulee olla toimintaa ja käyttäjien hyvinvointia tukevat tilat. Tämä edellyttää monipuolista asiantuntemusta ja yhteistyötä käyttäjien kanssa – ’WELL-office’ ajattelua. Keskeisiä asioita, joita tarjoan tilasuunnittelun tueksi, ovat

  • ympäristöpsykologinen tietämys
  • ihmisten hyvinvointiin vaikuttavien asioiden tuntemus
  • aivoergonomia
  • monitilojen ja työnteon uusien tapojen tuntemus
  • yhteisten tilankäytön pelisääntöjen rakentaminen
  • käyttäjien mukaan ottaminen ja valmentaminen muutokseen

Ota yhteyttä PsT Marjut Wallenius, p. 050 327 9968 tai alla olevan linkin kautta.

» Ota yhteyttä/pyydä tarjous