Konfliktien ja hankalien tilanteiden hallinta

Jokaisessa terveessä ja kehittyvässä työyhteisössä on silloin tällöin ristiriitoja. Kuitenkin kehittymisen edellytys on kyky käsitellä syntyneitä ristiriitoja. Ristiriita vaatii asian esille ottamista ja tällöin tilanteen ratkaiseminen voi tuoda mukanaan uusia ideoita ja toimintamalleja. Samoin muutosprosessien kulkuun kuuluu hankalampia vaiheita. Lisäksi eri henkilöiden muutosvalmius on erilainen. Myös esimies on osallisena prosesseissa, mikä saattaa haitata mahdollisuuksia puuttua tilanteeseen. Hankalat tilanteet kannattaa selvittää heti alkuunsa, sillä pitkittyessään niillä on taipumus vaikeutua. Kysy itseltäsi

Mitä tapahtuu, jos hankalalle tilanteelle ei tehdä mitään?

Mitä hyötyä olisi tilanteen selvittämisestä?

Voimme puolueettomana asiantuntijana olla sekä esimiehen että työyhteisön tukena. Etsimme kuhunkin sinänsä ainutkertaiseen tilanteeseen parhaiten sopivat toimintatavat. Yleisenä periaatteenamme on, että etenemme ratkaisukeskeisesti ja suuntaamme huomion ongelmien sijaan voimavaroihin ja tavoitteisiin.

Ota yhteyttä PsT Marjut Wallenius, p. 050 327 9968 tai alla olevan linkin kautta.

Ota yhteyttä/pyydä tarjous