Henkilöstökyselyt

Glandian yrityskohtaisesti suunnitelluilla tutkimuksilla voidaan kerätä tärkeää tietoa organisaation vahvuuksista ja kehittämistarpeista sekä henkilöstön hyvinvoinnista ja hankkia asiakaspalautetta. Tieto auttaa kohdentamaan kehittämistoimet olennaisiin asioihin.

Tiedonkeruumenetelminä voivat olla:

  • kyselytutkimus, www-pohjainen tai paperilla
  • henkilökohtaiset haastattelut
  • yrityksessänne kerättyjen tietojen tulkinta-apu tai jatkoanalyysi (kuten osasto/tiimikohtaiset analyysit, eri ajankohtien vertailu, yhteyksien analysointi, sairauspoissaolojen analysointi)

Tulokset raportoidaan havainnollisesti tutuimpia tunnuslukuja käyttäen sekä kirjallisessa että suullisessa muodossa. Halutessanne voimme järjestää myös tulosten purkutilaisuuden henkilöstöllenne.

Onnistunut kysely edellyttää tavoitteen selkiyttämistä, hyvää tiedottamista ja motivointia, toimivaa kyselylomaketta ja ammattitaitoista tulosten analyysiä ja rapotointia. Näissä kaikissa voimme olla avuksi. Saadaksenne hyödyn irti tuloksista, tarjoamme tukea toiminnan ja työhyvinvoinnin kehittämiselle ja seurannalle.

Ota yhteyttä kyselytutkimusten asiantuntija PsT Marjut Wallenius, p. 050 327 9968 tai alla olevan linkin kautta.

» Ota yhteyttä/pyydä tarjous