Henkilöstökyselyllä kohti työn imua

Kun yrityksen tai organisaation toiminta on tuottavaa, työntekijät voivat hyvin ja ilmapiirikin on innovatiivinen, ovat asiat hyvällä mallilla.

Että näin olisi, tarvitaan innostunutta ja työlleen omistautunutta henkilökuntaa – siis työn imua.

Työn imun taustalla on laajalti kansainvälistä tutkimusta. Tutkimuksen kärkihahmoina ovat työn imun käsitteen kehittäjä hollantilainen professori Wilmar Schaufeli sekä Jari Hakanen Suomesta.

Työntekijiden kokemalla työn imulla on selvästikin hyötyä yritystoiminnalle parantuneen tuloksen muodossa. Esimerkiksi suomalaisten kunnallisten hammaslääkärien tuottavuus ja palkkataso olivat paremmat korkeampaa työn imua ilmaisseilla kuin muilla (Hakanen & Koivumäki 2014). Myös työntekijät hyötyvät. Kun työn tekeminen innostaa, työtyytyväisyyden ja terveyden mittarit osoittavat parempia lukemia.

Energiaa antavia ja työn imua kasvattavia asioita ovat työhön liittyvät ja henkilön voimavarat. Esimerkiksi opettajien työssä suoriutumista ja vaativista oppilastilanteista selviytymistä paransivat esimiehen tuki, hyvä ilmapiiri ja arvostus (Bakker ym. 2007).

Tuore henkilöstökyselymme on laadittu kartoittamaan työn imun kannalta olennaisia voimavaratekijöitä työpaikalla. Kysely antaa siten myös selkeän välineen tehdä parannuksia tarpeen tullen. Kysymykset ovat pääosin tieteellisissä tutkimuksissa testattuja.

Työn ohella toisena voimavaralähteenä on kunkin työntekijän oma panos. Olemme laatineet kehityskeskustelumallin, jossa huomio kiinnitetään työnteon edellytyksiä ja työn intoa ylläpitäviin asioihin. Näkökulma on uudistunut verrattuna perinteiseen suorituksen arviointia painottavaan kehityskeskustelukäytäntöön. Kehityskeskustelumallimme korostaa esimiehen ja työntekijän vuoropuhelua ja positiivisia voimavaratekijöitä kuten yksilöllinen työn mielekkyys, omasta työhyvinvoinnista huolehtiminen ja työn ja vapaa-ajan yhteensovittaminen.

Työn innosta kumpuaa sisäinen motivaatio, vastuunotto ja sitoutuneisuus – ja viime kädessä hyvä työsuoritus. Kukapa ei haluaisi juuri sellaista työpaikkaa!

Lisätietoja tästä.

Aihe(et): Blogitekstit, johtaminen ja esimiestyö, työyhteisön kehittäminen Avainsanat: , , . Lisää kestolinkki kirjanmerkkeihisi.

Kommentointi on suljettu.